ทำไมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในชีวิต เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เรายังไม่โตซะเป็นส่วนใหญ่ทำไมพอเราโตเราจึงไม่ค่อยจะเปลี่ยนอะไร เราจะทน และรอเสมอว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดีๆขึ้น

บางทีอาจจะดี แต่บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องดี

เพราะมันอาจจะเป็นกับดักในช่วิตก็ได้

ที่เราต้องรอ
ยกตัวอย่างเช่น ตอนเรายังเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มหรือเด็กสาว เราจะเฝ้ารอการเติบโต รอการเปลี่ยนแปลง. รอคอยการได้เป็นผู้ใหญ่ทำงานดีๆ มีฐานะที่ดี ร่ำรวย

ระหว่างนั้นเราจะฝึกฝนทนฝึกตามความสามารถ และความพยายามของตน

วิ่งสู่เป้าหมาย

พอเรามาถึงแล้ว มันก็เปนไปได้ว่าเป้าหมายนั้น อาจจะไม่ใช่ทางที่เราอยากจะวิ่งมา แต่คนส่วนใหญ่ ทน

เพราะคิดว่า นี่ก็ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้ว น้อยคนนักที่จะเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ๆ
เมื่อโตขึ้น เราจะฝึกตัวเองน้อยลง พยายามน้อยลง รอคอยมากขึ้น

ทั้งๆ ที่บางอย่างก็ไม่ได้น่ารอ น่าทน ถ้าเราตัวโต แต่ทำเหมือนเด็กๆ บางเรื่อองก็น่าจะ xxx hello hello

Advertisements

คนเรามักจะหวงแหนบางอย่างเพื่อให้กับคนที่เรารัก
จนลืมเอาบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่เราควรจะให้เขาบ้างเหมือนกัน
โลก.